تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
جهانگیریساعت24-معاون اول رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه همه سازمان ها باید متناسب با تحریم های اقتصادی چابک شوند، گفت: بروکراسی باید در آنجاهایی که به طور جدی مانع ایجاد می کند، برطرف شود.

اسحاق جهانگیری امروز یکشنبه در آیین روز جهانی استاندارد در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی افزود: در جلسه چند روز قبل سران سه قوه با رهبر معظم انقلاب، ایشان تاکید کردند «این قوانینی که می گوید مانع است و نمی گذارد اقتصاد کشور در مسیر صحیح خود حرکت کنند باید لغو شوند تا فعالان اقتصادی به خصوص در این دوره که از جاهای دیگر به انها فشار می آید از بخش بروکراسی کشور آسیبی به آنها وارد نشود».

ادامه دارد...
به گزارش ایرنا، در آیین روز جهانی استاندارد که با حضور «اسحاق جهانگیری» معاون اول رئیس جمهوری و «نیره پیروزبخت» رئیس سازمان ملی استاندارد ایران برگزار شد، از 18 واحد تولیدی نمونه کشور با اهدای تندیس و لوح سپاس قدردانی به عمل آمد.

   #استاندارد #جهانگیری #اسحاق جهانگیری

محتوای خبر «جهانگیری: همه سازمان ها باید متناسب با تحریم چابک شوند» را در سایت «ساعت24» ببینید