تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان

وبسایت یک پزشک: نیکون گزارش داده امسال نزدیک به ۲۵۰۰ عکس از ۸۹ کشور جهان به این مسابقه ارسال شده است. امسال، ۴۴ امین مسابقه Small World نیکون برگزار شده و مانند هر سال مملو از عکس های حیرت انگیز است. برخی از عکس های برنده ها نیز منتشر شده اند که در ادامه می توانید مشاهده کنید و ضمن لذت بردن؛ متعجبانه کمی درباره دنیای بسیار کوچک اطراف ما به فکر فرو روید:

عکس های برندگان مسابقه فتومیکروسکپی ۲۰۱۸ نیکون

عکس متمایز: زنبور نری از جزیره فیجی با بزرگ نمایی ۴ برابر:

عکاسی میکروسکوپیک: برندگان مسابقه Small World 2018 نیکون

عکس تقدیر شده: بال های پروانه امپراتور با بزرگ نمایی ۱۰ برابر:

عکاسی میکروسکوپیک: برندگان مسابقه Small World 2018 نیکون

رتبه پنجم: جنین عنکبوت در بزرگ نمایی ۲۰ برابر. پوست جنین با رنگ صورتی و اسکلت با رنگ آبی مشخص شده است. میکروتوبول ها هم سبز رنگ هستند:

عکاسی میکروسکوپیک: برندگان مسابقه Small World 2018 نیکون

عکس متمایز: حشره کک در بزرگ نمایی ۲۰ برابر

عکاسی میکروسکوپیک: برندگان مسابقه Small World 2018 نیکون

عکس متمایز: هاگ دان گیاهان دارویی پرسیاوشان (Adiantum capillus-veneris) با بزرگ نمایی ۱۰ برابر:

عکاسی میکروسکوپیک: برندگان مسابقه Small World 2018 نیکون

عکس متمایز: نورون های انسانی در یک بیمار پارکینسون با بزرگ نمایی ۴۰ برابر:

عکاسی میکروسکوپیک: برندگان مسابقه Small World 2018 نیکون

رتبه اول: چشم های یک گونه سوسک با بزرگ نمایی ۲۰ برابر:

عکاسی میکروسکوپیک: برندگان مسابقه Small World 2018 نیکون

رتبه دوازهم: بال های شاپرک غروب ماداگارسکار (نوعی پروانه) در بزرگ نمایی ۲۰ برابر:

عکاسی میکروسکوپیک: برندگان مسابقه Small World 2018 نیکون

عکس تقدیر شده: حباب ها و فیبر یک تکه پارچه روی سنگ با بزرگ نمایی ۱۰ برابر:

عکاسی میکروسکوپیک: برندگان مسابقه Small World 2018 نیکون

رتبه هشتم: یک پرتره از حشره Sternochetus mangiferae با بزرگ نمایی یک برابر:

عکاسی میکروسکوپیک: برندگان مسابقه Small World 2018 نیکون

رتبه سوم: یک حشره ماده در خانه حبابی اش با بزرگ نمایی ۵ برابر:

عکاسی میکروسکوپیک: برندگان مسابقه Small World 2018 نیکون

رتبه دوم: ساختار تولید و هاگ دان سرخس سرخ در بزرگ نمایی ۱۰ برابر:

عکاسی میکروسکوپیک: برندگان مسابقه Small World 2018 نیکون

عکس متمایز: یک مورچه روی شاخک های سوسک طلایی با بزرگ نمایی ۴ برابر:

عکاسی میکروسکوپیک: برندگان مسابقه Small World 2018 نیکون

رتبه نوزدهم: زهر روی نیش یک زنبور زرد در یک بزرگ نمایی ۶.۳ برابر:

عکاسی میکروسکوپیک: برندگان مسابقه Small World 2018 نیکون

عکس متمایز: سوزن های اکسید آهن روی سنگ کوهی در معدن های انتاریو کانادا با بزرگ نمایی ۱۰ برابر:

عکاسی میکروسکوپیک: برندگان مسابقه Small World 2018 نیکون

عکس تقدیر شده: جنین آفتاب پرست در بزرگ نمایی ۵ برابر:

عکاسی میکروسکوپیک: برندگان مسابقه Small World 2018 نیکون

عکس متمایز: گونه ای از چرخان تباران که در حال تغذیه است با بزرگ نمایی ۲۰ برابر:

عکاسی میکروسکوپیک: برندگان مسابقه Small World 2018 نیکون

عکس متمایز: یک برگ پوسیده درخت بید در بزرگ نمایی ۳.۷ برابر:

عکاسی میکروسکوپیک: برندگان مسابقه Small World 2018 نیکون

عکس متمایز: فرایند تولید و نگه دار هاگ در گونه ای از سرخس های موسوم به Fern sori با بزرگ نمایی ۴ برابر:

عکاسی میکروسکوپیک: برندگان مسابقه Small World 2018 نیکون

عکس متمایز: یک لارو انگلی روی شکم عنکبوت در بزرگ نمایی ۲۰ برابر:

عکاسی میکروسکوپیک: برندگان مسابقه Small World 2018 نیکون

عکس متمایز: یک گل پژمرده با بزرگ نمایی ۴ برابر:

عکاسی میکروسکوپیک: برندگان مسابقه Small World 2018 نیکون

رتبه سیزدهم: میوه درخت بلوط در بزرگ نمایی ۵ برابر:

عکاسی میکروسکوپیک: برندگان مسابقه Small World 2018 نیکون

عکس تقدیر شده: کک آبی با تخم هایی در شکم در بزرگ نمایی ۴ برابر:

عکاسی میکروسکوپیک: برندگان مسابقه Small World 2018 نیکون

   #کانادا #تغذیه

محتوای خبر «عکاسی میکروسکوپیک: برندگان مسابقه Small World 2018 نیکون» را در سایت «برترین ها» ببینید