تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
روحانی فردا نشست مشترک دارد رئیس جمهور گفت: فردا عده ای از اساتید اقتصاد را دعوت کرده ام تا رو در رو با آنها صحبت کنم. به گزارش افکارنیوز،

رئیس جمهور در مراسم آغاز سال تحصیلی جدید دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی که امروز در دانشگاه تهران برگزار شد، اظهار داشت: فردا عده ای از اساتید اقتصاد را دعوت کرده ام تا رو در رو با آنها صحبت کنم. برخی از آنها به صورت نامه سرگشاده و برخی به صورت خصوصی برای من نامه نوشته اند.

وی ادامه داد: من حرف هایی دارم که فردا به صورت مستقیم برای آنها خواهم گفت.

   #رئیس جمهور #روحانی

محتوای خبر «روحانی فردا نشست مشترک دارد» را در سایت «افکارنيوز» ببینید