تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
ارتباطات > تصویری - همشهری آنلاین:
مردی روی ترک های سطح بخشی از دریاچه وان که افت سطح آب به علت تغییرات فصلی آن را خشک کرده دراز کشیده است.

Lake Van

Ozkan Bilgin/Anadolu Agency/Getty Images

   #همشهری

محتوای خبر «عکس روز: خوابیده روی دریاچه» را در سایت «همشهری آنلاین» ببینید