تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
دلارساعت24 -حذف دلار از مبادلات تجاری در دستور کار بسیاری از کشورهای جهان قرار گرفته است.

حذف دلار از مبادلات تجاری در دستور کار بسیاری از کشور های جهان قرار گرفته است.

در این میان روسیه بطور جدی حذف دلار از ذخایر ملی و استفاده از ارز های ملی در مبادله با دیگر اقتصاد های جهان را به اجرا گذاشته است.

منبع:باشگاه خبرنگاران

   #روسیه

محتوای خبر «دلار در سراشیبی سقوط» را در سایت «ساعت24» ببینید