تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
اجرای طرح توانمند کردن دانش آموزان در برابر آسیب های اجتماعی

اسفندیار رستم زاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طرح «نماد» به صورت پایلوت برای اولین بار در تمام مدارس استان ایلام برگزار می شود.

وی افزود: مبنای این طرح معمولا پیشگیری از آسیب های اجتماعی برای دانش آموزان است، دانش آموزانی که در معرض خطر هستند در این طرح شناسایی می شوند و حتی در درمان آنها نیز مداخله می شود.

رستم زاد افزود: مداخله آنها نیز به کمک اداره بهزیستی و دانشگاه علوم پزشکی انجام می گیرد.

وی افزود: دانش آموزانی که ناهنجاری های اجتماعی داشته باشند معمولا در معرض آسیب های اجتماعی چه در خانواده و چه در اجتماع قرار دارند.

از مجموع کل جمعیت دانش آموزان استان ایلام برای سال تحصیلی ۹۸ - ۹۷ تعداد ۶۲ هزار و ۷۱۸ نفر در مناطق شهری و ۲۴ هزار و ۷۳۲ نفر در مناطق روستایی سکونت دارند.

   #دانش آموزان #خانواده #اجتماع

محتوای خبر «اجرای طرح توانمند کردن دانش آموزان در برابر آسیب های اجتماعی» را در سایت «خبرگزاری مهر» ببینید