تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
ژاپنی ها موفق شده اند نوعی بستنی تولید کنند که در گرما آب نمی شود! به این علت که حاوی ماده پلی فنول است حتی اگر آن را زیر حرارت سشوار هم بگیرید آب نمی شود 488647_831.jpg

  

محتوای خبر «بستنی ای که در گرما آب نمی شود!/عکس» را در سایت «شفاآنلاین» ببینید