تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
اسل
بتسی دیواس با رای گیری تاریخی و اخذ رای 50-50 در سنا با رای مثبت معاون ترامپ به عنوان وزیر آموزش آمریکا انتخاب شد. انتقادهای زیادی در مورد عدم صلاحیت وی وجود دارد.

636747774055334401.jpg

178 / 159

  

محتوای خبر «وزیر آموزش آمریکا: کی میگه من چیزی از آموزش نمیدونم!؟» را در سایت «ایسکا نیوز» ببینید