تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
کانال تلگرامی سلام از مشخص شدن تکلیف شورای عالی اصلاح طلبان با کاهش اعضای حقیقی از ۳۰ نفر به ۱۵ نفر خبر داده است؛ اما اعضایی باقی می مانند که عضو یکی از احزاب موجود باشند؛ این در حالی است که محمدرضا عارف رییس سابق این شورا عضو هیچ حزب سیاسی نبوده است. 382784_960.jpg

شعارسال: در خبر کانال سلام آمده است که «پس از دیدار اعضاى شوراى هماهنگى جبهه اصلاحات با سیدمحمدخاتمى رییس دولت اصلاحات و محمدرضاعارف رییس فراکسیون امید تکلیف شوراى عالى اصلاح طلبان مشخص شد. بدنبال انتقادات اعضاى جبهه اصلاحات به تعداد زیاد و حدود ٣٠ نفره اعضاى حقیقى شوراى عالى، و به دنبال موافقت سران اصلاحات قرار شد ١٥ نفر از میان این ٣٠ نفر با راى جبهه اصلاحات انتخاب و به ٢٨ حزب عضو شوراى هماهنگى جبهه اصلاحات اضافه شوند تا شوراى عالى سیاستگذارى با ٤٣ عضو شکل بگیرد.

بر اساس این گزارش، «با توجه به قانون جدید احزاب درخصوص تشکیل جبهه هاى سیاسی و انتخاباتى توافق شده تا ١٥ عضو حقیقى شوراى عالى از میان اعضایى انتخاب شوند که در یکى از احزاب عضو هستند تا در مسیر اخذ مجوز فعالیت شوراى عالى از کمیسیون ماده ١٠ احزاب، مشکلى به وجود نیاید. راى گیرى براى انتخاب اعضاى حقیقى در جلسه آتى شوراى هماهنگى جبهه اصلاحات صورت مى گیرد و شوراى عالى سیاستگذارى اصلاح طلبان با ریاست عارف کار خود را از نیمه آبان ماه آغاز خواهد کرد».

خبر با تشکیل جلسه ی شورای عالی در آبان ماه با ریاست عارف تمام شده است اما او تنها در یک بنیاد به نام بنیاد امید ایرانیان عضو است.

سایت شعارسال، با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از سایت خبروان، تاریخ انتشار: 21مهر1397 ، کدخبر: 19571466: www.khabarone.ir


   #اصلاح طلبان #فراکسیون امید #تلگرامی #دولت اصلاحات

محتوای خبر «جدایی عارف از شورای عالی اصلاح طلبان؟» را در سایت «شعار سال» ببینید