تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
سد «کمال صالح» در سال ۱۳۹۰ با حضور رییس جمهور وقت پس از ۸ سال عملیات اجرایی آن به بهره برداری رسید. این سد از نوع بتنی با هسته رسی است که ارتفاع تاج سد به ۱۲ متر و ارتفاع سد به ۸۰ متر می رسد و در ۴۵ کیلومتری جنوب شازند و ۷۸ کیلومتری اراک واقع شده است. سد «کمال صالح» منبع اصلی تامین آب شرب اراک است که در حال حاضر ۶۰ درصد نیاز شهر اراک را تامین می کند. سد «کمال صالح»سد «کمال صالح»سد «کمال صالح»سد «کمال صالح»سد «کمال صالح»سد «کمال صالح»سد «کمال صالح»سد «کمال صالح»سد «کمال صالح»سد «کمال صالح»سد «کمال صالح»سد «کمال صالح»سد «کمال صالح»سد «کمال صالح»سد «کمال صالح»سد «کمال صالح»سد «کمال صالح»سد «کمال صالح»سد «کمال صالح»سد «کمال صالح»سد «کمال صالح»سد «کمال صالح»

   #رییس جمهور

محتوای خبر «سد «کمال صالح»» را در سایت «الف» ببینید