تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان

در عکس زیر تصویری از پرویز فتاح، رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) و تعدادی از همراهان را در حال خوردن ناهار در کنار جاده در سفر به استان آذربایجان شرقی و بازید از خانواده های تحت حمایت کمیته مشاهده می کنید.

ناهار خوردن فتاح در کنار جاده

عکس مشرقنیوز
61282

   #خانواده #آذربایجان شرقی

محتوای خبر «عکس | ناهار خوردن رئیس کمیته امداد در کنار جاده!» را در سایت «خبر آنلاین» ببینید