تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
یک فعال رسانه ای در رشته توییتی به بررسی ارتباط مریم اکبری منفرد با سازمان مجاهدین خلق پرداخت.
اتاق خبر 24:

زهرا طباخی، فعال رسانه ای در توییتر خود ابعاد تازه ای از زندگی مریم اکبری منفرد را منتشر کرد و نوشت:

مریم اکبری منفرد از رهبران میدانی مجاهدین خلق در آشوب های عاشورای 88 بود. با تخفیف، علی رغم جرم محاربه، به 15 سال حبس محکوم شد. در تمام طول مجازات، از حمایت شبکه خبرنگاران اصلاح طلب برخوردار بوده و به نفع وی توسط نهادهای حقوق بشری مرتبط با اصلاح طلبان فضاسازی شده است.

افشاگری یک فعال رسانه ای از ارتباطات مریم اکبری منفرد با سازمان مجاهدین خلق

چند عضو خانواده اکبری منفرد به جرم انجام عملیات مسلحانه برای سازمان منافقین و کومله در دهه 60 اعدام شده اند. رضا اکبری منفرد، دیگر عضو خانواده نیز به واسطه همکاری با منافقین و جدایی طلبان کرد، در دهه 60 و 90 سابقه اعمال مجرمانه، محاکمه و زندان دارد.

افشاگری یک فعال رسانه ای از ارتباطات مریم اکبری منفرد با سازمان مجاهدین خلق

مریم اکبری منفرد با باند گلرخ ایریایی و آتنا دائمی مرتبط بوده و سرپل تغذیه اطلاعاتی فتنه گران مشهور محسوب می شود. سوال این است که چطور اصلاح طلبان در هشتگ "نه به منافقین" مشارکت می کنند ولی در حمایت از سرتیم های مجری عملیات مسلحانه، آشوب و جدایی طلبی در ایران پیشتازند؟!

افشاگری یک فعال رسانه ای از ارتباطات مریم اکبری منفرد با سازمان مجاهدین خلق

   #اصلاح طلبان #خانواده #تغذیه #توییتر

محتوای خبر «افشاگری یک فعال رسانه ای از ارتباطات مریم اکبری منفرد با سازمان مجاهدین خلق + عکس» را در سایت «اتاق خبر» ببینید