تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
سامانه پدافند هوایی سعیر، سلاحی کار آمد برای مقابله با تهدیدات هوایی در ارتفاع پست است.

به گزارش تسنیم، سامانه توپ ضدهوایی که گزینه بسیار خوبی برای پوشش هوایی توپخانه ای در ارتفاع پست قلمداد می شود در سازمان صنایع دفاع به صورت کاملاً بومی طراحی و به تولید انبوه رسیده است.

از قابلیت های این سامانه اتوماسیون بودن آن است. سیستم عملیاتی این سامانه به گونه ای است که با مجموعه راداری و یا اپتیکی هدف را ره گیری و بصورت خودکار بدون نیاز به خدمه، توانایی شلیک به سمت اهداف مورد نظر را دارد.

این سیستم اهداف مورد نظر را در مقایسه با سامانه های مشابه با ضریب اطمینان بسیار بالاتری منهدم می کند. این سامانه از کنار هم قرار گرفتن توپ های ضد هوایی 100 میلیمتری به همراه سامانه های راداری و اپتیکی تشکیل شده است.

1397072115301074015642384.jpg
توپ پدافند هوایی 100 میلیمتری

1397072115310939715642404.jpg
نمایی از سامانه پدافند هوایی سعیر

1397072115304327215642394.jpg
تصویری از شلیک سامانه پدافند هوایی سعیر

   #سامانه

محتوای خبر «سامانه پدافند هوایی سعیر+ عکس» را در سایت «الف» ببینید