تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
IMG_39403.jpg

شهروند| تعداد 25340 میلیون انواع اوراق بهادار در سومین هفته پاییز امسال به ارزش 85173 میلیارد ریال در بیش از یک میلیون و 120 هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب 20، 3 و یک درصد کاهش داشته است. شاخص کل بورس نیز، در پایان معاملات هفته گذشته با 4544 واحد کاهش، معادل 2 درصد افت کرد و به رقم 181016 واحد رسید. شاخص بازار اول هم در این مدت با 1665 واحد کاهش به رقم 136674 واحد و شاخص بازار دوم با 17132 واحد کاهش به عدد 344572 واحد رسید که به این ترتیب شاخص بازار اول با یک درصد و شاخص بازار دوم با 5 درصد کاهش روبه رو شد.

   #شاخص کل بورس #بورس

محتوای خبر «2 درصد افت هفتگی شاخص بورس» را در سایت «روزنامه شهروند» ببینید