تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
وکیل ملت: سینا مهراد با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت:

صدا ، کودکى ، دوربین ، سینما ، حرکت…
٢٠ سال پیش( ١٣٧٨)
در کنار جمشید خان هاشم پور و ساعد سهیلى عزیزم
#نوستالژی

   #سینما

محتوای خبر «عکس قدیمی سینا و ساعد سهیلیِ کوچک در کنار «جمشید هاشم پور»» را در سایت «وکیل ملت» ببینید