تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
تکذیب خبر وخامت حال آیت الله هاشمی شاهرودیجهان نیوز به نقل از دفتر آیت الله هاشمی شاهرودی کسب اطلاع کرد که اخبار منتشر شده در شبکه های مجازی مبنی بر بستری شدن رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در بیمارستان کذب است.

به گفته عضو دفتر آیت الله هاشمی شاهرودی حال عمومی آیت الله هاشمی هم اکنون خوب است و مراحل درمانی وی به روال طبیعی در حال انجام است.

امروز در شبکه های اجتماعی، خبری مبنی بر وخامت حال آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و بستری شدن وی در یکی از بیمارستان های تهران منتشر شده بود.

   #آیت الله هاشمی

محتوای خبر «تکذیب خبر وخامت حال آیت الله هاشمی شاهرودی» را در سایت «جهان نیوز» ببینید