تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان

روایت تلخ وحید اشتری، عضو اسبق جنبش عدالتخواه دانشجویی از مسئولین ویلانشین.

https://www.teribon.ir/base/img/2018/09/video_2018-09-30_13-23-15.mp4

  

محتوای خبر «دستور تخلیه ویلای مقابل کاخ سعدآباد با زور، برای سکونت شیخ حسن روحانی!» را در سایت «تریبون» ببینید