تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
کسب سطح یک توانگری مالی توسط

اقتصاد ایران: مدیر کل نظارت مالی بیمه مرکزی ج.ا.ا در راستای اجرای ماده ٦ ایین نامه نحوه محاسبه و نظارت بر توانگری مالی موسسات بیمه (شماره 69) و حسب بررسی و کنترل انجام شده، بر اساس صورت های مالی سال 1396 و پس از اعمال تعدیلات، نسبت توانگری مالی شرکت بیمه "ما" برای سال 1397 در سطح یک و معادل 227 درصد را تأیید کرد

به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ،بیمه مرکزی رسما توانگری مالی بیمه "ما" در بالاترین سطح توانگری مالی را تایید کرد که بر این اساس سطح توانگری شرکت بیمه "ما" در سال 97 معادل 227 درصد اعلام شد.

گفتنی است شرکت سهامی بیمه "ما" در چند سال اخیر سطح یک توانگری مالی را در کارنامه خود ثبت کرده است.

  

محتوای خبر «کسب سطح یک توانگری مالی توسط بیمه ما » را در سایت «اکو نیوز» ببینید