تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
فهرست قیمت مصوب محصولات ایران خودرو اعلام شد

ایران خودرو قیمت محصولات تحویلی در مهرماه را تغییر نداده است و همچنان با قیمت گذاری ماه های گذشته، دعوت نامه صادر می کند.

در حالی که بیش تر خودروسازان این روزها قیمت محصولات خود را افزایش داده اند، تعطیلی مراکز اسقاط و بازیافت خودروی فرسوده

سهم داخلی سازی خودروهای چینی مونتاژ ایران، چقدر است
نقص در قطعات خودروهای داخلی تعمدی نیست
جزئیات کامل پیش فروش بزرگ ایران خودرو
قطعه سازان، مواد اولیه ترخیص نمی کنند

   #خودرو #ایران خودرو #پیش فروش #تعطیلی

محتوای خبر «فهرست قیمت مصوب محصولات ایران خودرو اعلام شد» را در سایت «زومیت» ببینید