تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
امیر حمید واحدی و امیر مهدی هادیان از سوی فرمانده معظم کل قوا به درجه سرتیپی نائل آمدند. آفتاب نیوز :
به گزارش نهاجا، امیرسرتیپ حمید واحدی، جانشین فرمانده نیروی هوایی ارتش و امیرسرتیپ مهدی هادیان، معاون هماهنگ کننده این نیرو امروز مفتخر به ارتقاء درجه از سوی فرمانده معظم کل قوا شدند.


  

محتوای خبر «ارتقاء درجه جانشین و معاون هماهنگ کننده نهاجا با حکم فرمانده کل قوا» را در سایت «آفتاب» ببینید