تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان

شفقنا (پایگاه بین المللی همکاری های خبری شیعه) –حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی به پرسشی درباره مصرف نذورات در موردی غیر از مورد نذر پاسخ گفته است.
به گزارش شفقنا متن پرسش مطرح شده وپاسخ این مرجع تقلید شیعیان بدین شرح است:

پرسش : مسجدى هست که شهرت زیادى پیدا کرده و نذورات فراوانى به آن مى رسد، بطورى که در عمران و آبادى مسجد، دیگر نقصى باقى نمانده و مسجد نیازى به آن ندارد؛ آیا جایز است نذورات مسجد مذکور توسّط سازمان تبلیغات اسلامى در جهت عمران و آبادى روستاى مذکور و آموزش و نشر علوم قرآنى در این منطقه محروم مرزى صرف شود؟
پاسخ : مى توانند نذورات مذکور را صرف کارهاى فرهنگ اسلامى در همان مسجد کنند و اگر در آن مسجد ممکن نیست صرف عمران و آبادى مساجد دیگر، یا کارهاى فرهنگى آنها کنند.

انتهای پیام

fa.shafaqna.com