تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
اعضای جدید هیات مدیره شرکت ایران خودرو به مدت دوسال معرفی شدند.
pixel.gifمعرفی هیات مدیره جدید ایران خودرو
به گزارش ایران خبر، بر این اساس محمدرضا فیضبخش به عنوان رییس هیات مدیره، علی عسکری به عنوان نایب رییس هیات مدیره، هاشم یکه زارع به عنوان عضو هیات مدیره و مدیر عامل، عباس ملکی تهرانی به عنوان عضو هیات مدیره و امیر عباس حسینی به عنوان عضو هیات مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند.

برگزاری مجمع فوق العاده ایران خودرو

یاد آور میشود مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده ایران خودرو با حضور بیش از 86 درصد سهامداران حقوقی و حقیق 28 مردادماه برگزار شده بود.

بنابر نتایج شمارش آرا، شرکت تعاونی کارکنان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان مدیریت صنعتی ایران، شرکت سرمایه گذاری سلیم، شرکت حامی تجارت الکترونیک ایرانیان و شرکت پویا نمایان رستا به عنوان اعضای حقوقی هیات مدیره ایران خودرو برگزیده شده بودند./ایسنا

   #ایران خودرو #خودرو #سهامداران

محتوای خبر «معرفی هیات مدیره جدید ایران خودرو» را در سایت «ایران خبر» ببینید