تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان

   #شهادت #حضرت علی

محتوای خبر «اجرای تعزیه شهادت حضرت علی اکبر(ع) در شیراز» را در سایت «ایرنا» ببینید