تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
جشنواره بین المللی فیلم «مقاومت»

کیهان: جشنواره بین المللی فیلم مقاومت همچنان با اما و اگرها و چالش های مالی روبروست.

در حالی که در کشورمان جشنواره های رنگارنگ به دور از ارزش های دینی و انقلابی برگزار می شود و آیین های سینمایی به مجالی برای خودنمایی طیف بیگانه با انقلاب تبدیل شده، یگانه جشنواره کاملا انقلابی و ارزشی، در آستانه تعطیلی قرار دارد.


خبر های دریافتی گویای تعطیل شدن این جشنواره و یا محدود شدن برگزاری آن در تهران و در مدت ۲۴ ساعت، در سال های آینده است!

   #جشنواره بین المللی #تعطیلی

محتوای خبر «جشنواره بین المللی فیلم مقاومت آیا ادامه می یابد؟» را در سایت «سینما پرس» ببینید