تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
اعضای جدید هیات مدیره ایران خودرو معرفی شدند

اعضای جدید هیات مدیره شرکت ایران خودرو به مدت دوسال معرفی شدند.

به گزارش ایلنا، محمدرضا فیض بخش رییس هیات مدیره، علی عسکری نایب رییس هیات مدیره، هاشم یکه زارع عضو هیات مدیره و مدیرعامل، عباس ملکی تهرانی عضو هیات مدیره و امیرعباس حسینی عضو هیات مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند.

یادآور می شود مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده ایران خودرو با حضور بیش از 86 درصد سهامداران حقوقی و حقیقی 28 مردادماه برگزار شد.

بنابر نتایج شمارش آرا، شرکت تعاونی کارکنان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان مدیریت صنعتی ایران، شرکت سرمایه گذاری سلیم، شرکت حامی تجارت الکترونیک ایرانیان و شرکت پویا نمایان رستا به عنوان اعضای حقوقی هیات مدیره ایران خودرو برگزیده شده بودند.

   #ایران خودرو #خودرو #سهامداران

محتوای خبر «اعضای جدید هیات مدیره ایران خودرو معرفی شدند» را در سایت «ایلنا» ببینید