تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
پول نیوز -اخمت گروزنی که در ترکیب از بازیکن ایرانی اش بهره می برد توانست اسپارتاک مسکو را شکست دهد.

اخمت گروزنی یکشنبه شب در هفته هفتم لیگ یک روسیه برابر اسپارتاک مسکو قرار گرفت و دو بر یک میزبانش را شکست داد.

میلاد محمدی در ترکیب اصلی گروزنی حضور داشت و ۹۰ دقیقه بازی کرد.

گروزنی با ۱۰ امتیاز در جایگاه هشتم قرار دارد.

   #مسکو #روسیه #ترکیب اصلی