تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
مدیرکل محیط زیست خوزستان گفت: تصاویر ماهواره ای روز گذشته نشان می دهد آتش سوزی همچنان در چند نقطه بخش عراقی هور وجود دارد و تنها دود، در محیط هور العظیم مهار شده است.
اتاق خبر 24:

محمدرضا لاهیجان زاده در رابطه با مهار آتش سوزی در هورالعظیم اظهار کرد: اکنون به دلیل بالا رفتن رطوبت و شرجی تا سطح 80 تا 90 درصد، از شدت آتش سوزی کاسته شد و تنها دود، در محیط هور العظیم مهارشده است.

وی با تأکید بر اینکه تصاویر ماهواره ای روز گذشته نشان می دهد آتش سوزی همچنان در چند نقطه بخش عراقی هور وجود دارد، افزود: شرجی و رطوبت شدت آتش سوزی و سرعت انتشار دود را کاهش داده است.

مدیرکل محیط زیست خوزستان بابیان اینکه رطوبت سبب شده است دود در محیط اطراف حبس شود و مانند گذشته 80 کیلومتر را برای ورود به شهرها طی نکند، گفت: دو روز گذشته به دلیل اینکه جهت باد به سمت عراق بود، دود را کامل تا مرکز کشور عراق رسانده بود.

   #آتش سوزی #عراق #خوزستان

محتوای خبر «آتش سوزی هور همچنان ادامه دارد» را در سایت «اتاق خبر» ببینید