تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
محدودیت به کارگیری بازنشستگان بیشتر شد

به گزارش پرشین خودرو به نقل از ایسنا، جمشید انصاری - رئیس سازمان امور اداری و استخدامی - در صفحه توییتر خود از ابلاغ اصلاحیه قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان خبر داد.

انصاری در توضیحات خود گفته است که صرفنظر از برداشت ها و تفسیرهایی مطرح شده، لازم است به این نکنه توجه شود که این اصلاحیه محدودیت بیشتری برای به کارگیری بازنشستگان اعمال می کند و تغییری در دستگاه های اجرایی که تاکنون مشمول قانون بوده اند ایجاد نشده است.

   #خودرو #توییتر #استخدامی