تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
ساعت 24- امیر حمید واحدی و امیر مهدی هادیان از سوی فرمانده معظم کل قوا به درجه سرتیپی نائل آمدند.

به گزارش نهاجا، امیرسرتیپ حمید واحدی، جانشین فرمانده نیروی هوایی ارتش و امیرسرتیپ مهدی هادیان، معاون هماهنگ کننده این نیرو امروز مفتخر به ارتقاء درجه از سوی فرمانده معظم کل قوا شدند.

ایسنا