تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان

شفقنا (پایگاه بین المللی همکاری های خبری شیعه) -حضرت آیت الله العظمی فیاض به پرسشی درباره نماز خواندن با لباس مشکی عزای امام حسین(ع) پاسخ گفته است.
به گزارش شفقنا متن پرسش مطرح شده وپاسخ این مرجع تقلید شیعیان بدین شرح است:

س:حکم پوشیدن لباس سیاه در عزای حضرت سیدالشهدا (علیه السلام) در ماه محرم و صفر چیست؟ آیا در این حالت، خواندن نماز با لباس مشکی کراهت دارد؟
ج:پوشیدن لباس سیاه درمورد سؤال ثواب دارد و در نماز کراهت ندارد.

کانال شفقنا(fa.shafaqna.com

   #امام حسین

محتوای خبر «نماز خواندن با لباس مشکی عزای امام حسین (ع) کراهت ندارد/پاسخ حضرت آیت الله فیاض» را در سایت «شفقنا» ببینید