تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
راه اندازی سامانه سرباز ماهر/برگزاری چهارمین آزمون سراسری مهارت آموزی سربازان راه اندازی سامانه سرباز ماهر/برگزاری چهارمین آزمون سراسری مهارت آموزی سربازان

سردار موسی کمالی در این باره گفت: در رتبه اجرای طرح توانمندسازی و مهارت آموزی سربازان که از سال 96 در دستور کار نیروهای مسلح قرار گرفته و امسال نیز ادامه داشت چهارمین مرحله از آزمون سراسری مهارت آموزی سربازان از ابتدای آغاز این طرح که نخستین مرحله از این آزمون در سال جاری نیز محسوب می شود، روز شنبه برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه بر اساس برنامه ریزی های انجام شده 200 هزار نفر از سربازان شامل این طرح شده و تحت آموزش قرار خواهند گرفت، گفت: در آزمون روز شنبه 27 مرداد ماه 70 هزار نفر از کارکنان وظیفه واجد شرایط که دارای مهارت هستند شرکت خواهند کرد.

سردار کمالی با بیان اینکه این آزمون در 31 استان کشور و در همه یگان هایی که دارای بیش از 100 سرباز هستند، برگزار می شود، تصریح کرد: چهارمین مرحله از این آزمون در 120 رشته و با تاکید بر تخصص های بومی هر استان برگزار خواهد شد.

رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه بناست این آزمون هر دو ماه یکبار برگزار شود، گفت: همچنین 34 هزار نفر از کارکنان وظیفه که فاقد تخصصی خاص هستند برای شرکت در کلاس های مهارت آموزی ثبت نام کرده اند که کلاس های آنان نیز به زودی با همکاری سازمان فنی و حرفه ای کشور آغاز شده و در پایان دوره از آنان نیز آزمون گرفته خواهد شد.

کمالی از راه اندازی سامانه سرباز ماهر خبر داد و تصریح کرد: ثبت نام از سربازان متقاضی شرکت در آزمون های سراسری که دارای مهارت هستند در آزمون های بعدی تنها از طریق این سامانه انجام خواهد شد.

به گفته وی، تمامی یگان ها و فرماندهان نیروهای مسلح موظفند تا شرایطی را فراهم کنند که سربازان متقاضی شرکت در این آزمون به موقع در آزمون حاضر شوند.

   #سامانه