تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان

1523678510 97 01 05ba25883344

امیرمهدی ژوله، پستی کنایه آمیز را در واکنش به کشف دو کیلوگرم مواد مخدر از حجاج در فرودگاه مهرآباد منتشر کرد. او به شوخی از این که این افراد سفر مدینه را از دست می دهند، ابراز ناراحتی کرد.

امیرمهدی ژوله در واکنش به انتشار خبر کشف دو کیلوگرم مواد مخدر از حجاج در فرودگاه مهرآباد در اینستاگرام نوشت: «تقبل الله حجکم (حبکم)، فقط طفلی ها مدینه رو از دست دادن

18 8 12 213124663nti23525

   #مواد مخدر #اینستاگرام

محتوای خبر «واکنش امیرمهدی ژوله به خبر کشف 2 کیلوگرم مواد مخدر از حجاج!» را در سایت «مووی مگ» ببینید