تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
عروس ایتالیایی با به تن کردن لباس عروس سه کیلومتری رکورد گینس را شکست.
اتاق خبر 24:

مراسم در دهکده کاسال دی پرینسس در حالی که مردم دنباله لباس ۱٫۸۶ مایلی عروس را گرفته بودند برگزار شد. هزاران تن از مردم و دانش آموزان مشتاق دنباله لباس را در حالی که عروس (النا د آنجلیس) و داماد در اتومبیل بودند؛ گرفته بوده و حمل می کردند. جیانی مولارو طراح لباس کرم رنگ می گوید از ۶ هزار متر دوک ابریشم برای ساخت توری دنباله لباس استفاده شده است.

s_431.jpg?itok=8_JmBo-7

   #لباس عروس #دانش آموزان #اتومبیل

محتوای خبر «لباس عروس سه کیلومتری» را در سایت «اتاق خبر» ببینید