تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان

در صورت پخش نشدن ویدئو بر روی تصویر زیر کلیک کنید

Û¶Û° ثاÙÛ٠با Ø®Ø¨Ø±Ø Ø§Ø² بÙÛت ÙجÙÙÛ ÙÙاپÛÙا تا Ø®ÙدکشÛ

  

محتوای خبر «پیروزی ۱۰ بر ۱ السد (حریف استقلال) مقابل العربی» را در سایت «برترین ها» ببینید