تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
افکارنیوز، رسول اکرم (ص) فرمودند :

کسى که براى زنده کردن حق یک مسلمان، شهادت حقّ بدهد، روز قیامت در حالى آورده مى شود که پرتو نور چهره اش، تا چشم کار مى کند دیده مى شود و خلایق او را به نام و نسب مى شناسند.

منبع : من لا یحضره الفقیه ج3 ص 58

   #شهادت