تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
18-8-11-15481416.jpg

منطقه چهاردانگه در استان مازندران با وجود داشتن ویلاهای کوچک و بزرگ، از مناطق محرومی به شمار می رود که نزدیک به ۱۷۰۰ نفر از ساکنان آن با کمک های کمیته امداد امام خمینی (ره) روزگار می گذرانند. عوامل مختلفی به عنوان دلایل اصلی محروم ماندن این منطقه مطرح می شود که همه آنها به طور مستقیم یا غیر مستقیم با بی کاری و مهاجرت روستاییان به شهر در ارتباط هستند. از نشانه هایی که رد مهاجرت از شهر به روستا را با خود دارد، مدرسه های نیمه مخروبه چهاردانگه هستند.

مدارس منطقه چهاردانگه استان مازندران

مدارس منطقه چهاردانگه استان مازندران

مدارس منطقه چهاردانگه استان مازندران

مدارس منطقه چهاردانگه استان مازندران

مدارس منطقه چهاردانگه استان مازندران

مدارس منطقه چهاردانگه استان مازندران

مدارس منطقه چهاردانگه استان مازندران

مدارس منطقه چهاردانگه استان مازندران

مدارس منطقه چهاردانگه استان مازندران

مدارس منطقه چهاردانگه استان مازندران

مدارس منطقه چهاردانگه استان مازندران

مدارس منطقه چهاردانگه استان مازندران

مدارس منطقه چهاردانگه استان مازندران

مدارس منطقه چهاردانگه استان مازندران

مدارس منطقه چهاردانگه استان مازندران

مدارس منطقه چهاردانگه استان مازندران

مدارس منطقه چهاردانگه استان مازندران

مدارس منطقه چهاردانگه استان مازندران

عکس ها: تسنیم

61282

   #مازندران

محتوای خبر «تصاویر | روستایی در مازندران که تقریبا متروکه شده است» را در سایت «خبر آنلاین» ببینید