تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان

همچنین سران 5 کشور ساحلی دریای خزر در پایان اجلاس خزر ،به نشانه دوستی و همبستگی، تعدادی بچه ماهی خاویار را به صورت نمادین در دریا رها کردند.

   #خزر #رئیس جمهور #دریای خزر

محتوای خبر «عکس یادگاری 5 رئیس جمهور کنار ساحل» را در سایت «افکارنيوز» ببینید