تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان

در حالی که با طرح موضوع توسط معاون اول رئیس جمهور، مدتی است بحث عرضه نفت در بورس مطرح است، علی بختیارعضو کمیسیون انرژی به انتقاد از انحصارطلبی وزارت نفت در زمینه فروش نفت پرداخت و با اشاره به شکست تجربه های پیشین گفت: یکی از موانع پیش روی بخش خصوصی برای خرید نفت از بورس، قوانین سخت گیرانه وزارت نفت برای ثبت قرارداد است. به گزارش فارس وی نبود زیرساخت کافی در بورس را هم علت دیگر شکست بورس نفت دانست.

   #بورس #بخش خصوصی

محتوای خبر «بازار خبر» را در سایت «خراسان» ببینید