تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
مشاور رئیس جمهور نوشت: دو پسر دارم اولی مهندسی عمران شریف و ارشد حمل و نقل امیرکبیر؛ دومی کلاس یازدهم ریاضی است. آفتاب نیوز :
حسام الدین آشنا، مشاور رئیس جمهور در حساب توییتری خود نوشت: دو پسر دارم اولی مهندسی عمران شریف و ارشد حمل و نقل امیرکبیر؛ هر دو بدون سهمیه؛ عقد کرده و بدنبال ادامه تحصیل است. دومی کلاس یازدهم ریاضی است.

پیشتر ظریف و سید عباس صالحی به این سوال پاسخ داده بودند.

   #رئیس جمهور

محتوای خبر «فرزندان حسام الدین آشنا کجا هستند و چه شغلی دارند؟» را در سایت «آفتاب» ببینید