تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان

محتوای خبر «نخستین مسابقه فوتبال در ورزشگاه پارس شیراز» را در سایت «ایرنا» ببینید