تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان

برترین ها: مانی رهنما با انتشار عکسی از صبا راد در اینستاگرام خود به همسرش دلداری داد.

رهنما با انتشار عکس زیر در اینستاگرامش نوشت:

مانی رهنما به همسر: خر چه داند قیمت نقل و نبات!

سلام دوستان، لذت میبرم وقتیکه در کنارتون و در شهر محبتاتون رو نسبت به شیرزن مجرى بانوى ایران میبینم (بانوى عاشق مردمش)صبا راد، گویا امروز دلش رو باز هم شکستن و من سه نقل را به ایشان گفتم و دوباره شکفتن لبخند رو بر گوشه چهره مهربانشان را دیدم این سه نقل را شما نیز بدانید:

١- این نیز بگذرد!
٢- خر چه داند قیمت نقل و نبات!
٣- حضرت حافظ: اسب تازى شده مجروح به زیر پالان طوق زرین همه بر گردن خر میبینم حکایت غمگین کشوریست

   #حکایت #اینستاگرام

محتوای خبر «مانی رهنما به همسر: خر چه داند قیمت نقل و نبات!» را در سایت «برترین ها» ببینید