تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان

به کارگر ساده خانم و آقا جهت همکاری در اصفهان نیازمندیم.
بیمه+سرویس+حقوق اداره کار
داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند.

۰۳۱۳۵۲۷۲۵۰۴,۰۹۱۳۶۵۶۳۸۵۱

   #اصفهان #استخدام

محتوای خبر «استخدام کارگر ساده خانم و آقا جهت همکاری در اصفهان» را در سایت «کندو» ببینید