تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
حزب الله : تظاهرات کنندگان عراقی در ادامه اعتراضات خود علیه اوضاع بد معیشتی در این کشور گذرگاه مرزی «سفوان» میان عراق و کویت را بستند. به گزارش شبکه خبری تحلیلی حزب الله ، تظاهرات کنندگان در استان بصره در اعتراض به سطح پایین خدمات رسانی و عدم اجرا شدن وعده های دولت عراق گذرگاه مرزی «سفوان» میان عراق و کویت را بستند.


تظاهرات کنندگان عراقی با سر دادن شعارهایی بر ضرورت ادامه اعتراضات مردمی در این کشور علیه عدم اجرا شدن وعده های دولت و نبود خدمت رسانی به مردم تاکید کردند.


با بسته شدن این گذرگاه مرزی، حرکت خودروها از عراق به کویت و بالعکس متوقف شد.


آتش اعتراضات در عراق از استان بصره شعله ور شد و در جریان آن چندین نفر کشته و مجروح شدند.

   #عراق #خدمت رسانی #حزب الله