تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
  • مطبوعات جهان در یک نگاه
مطبوعات جهان در یک نگاه جان باختن ده ها دوقلو در انگلیس در هر سال به علت ناکامی های دستگاه بهداشت و درمان دنیا در زمینه ی تجارت اشتباه می کنداحساساتی شدن ترامپ سیاست این کشور را در قبال ایران در هاله ای از ابهام فرو برد جنگ لفظی ترامپ و ایران ترامپ و روحانی پیام های هشدارآمیز رد و بدل کردند نخستین کمیسر سیاهپوست پلیس در بوستون ماجرای بن علا؛ وزیر کشور هدف قرار گرفتماجرای بن علا؛ پس از احضار وزیر کشور و رئیس پلیس، فشار بر الیزه افزایش یافتماجرای بن علا و رد پای الیزه بخش های تاریک ماجرای بن علاالسیسی امروز مدرن ترین نیروگاه برقی جهان را افتتاح می کند

   #وزیر کشور #مطبوعات #روحانی #انگلیس