تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
محمد دادکان مجری دلال کیست؟ نه تنها محمد دادکان که به تازگی در مصاحبه با رادیو تهران به دلالی مجری تلویزیون اشاره کرد که پیش از این هم در این باره خبر هایی منتشر می شد.

به گزارش سرویس ورزشی جام نیـوز، نه تنها محمد دادکان که به تازگی در مصاحبه با رادیو تهران به دلالی مجری تلویزیون اشاره کرد که پیش از این هم در این باره خبر هایی منتشر می شد.

این در حالی است که دادکان اشاره ای واضح به مجری مذکور که به گفته او با دو باشگاه همکاری می کند نکرد، اما او گفت: در این باره با مدیران سیما صحبت کرده است.
حالا سوال این است مجری یا مجریان مذکور که دادکان علنا به آن ها برچسب دلالی زده چه کسانی هستند؟


اهالی فوتبال آیا از آدرس هایی که رئیس اسبق فدراسیون داد چیزی دستگیرشان می شود؟

منبع: خبرورزشی

   #رادیو #تلویزیون

محتوای خبر «مجری دلال کیست؟» را در سایت «جام نیوز» ببینید