تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
روزنامه

شاه کلید ترمیم کابینه، آزادی فوعه و کفریا، میوه های لاکچری، نقشه راه دولت برای اشتغال زایی، قانون نژاد پرستانه رژیم صهیونیستی از اهم تیترهای صفحه اول روزنامه های امروز بود.

   #همشهری #نقشه #اشتغال