تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
n82966351-72428736.jpg

به گزارش روز سه شنبه شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، میانگین غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از 2.5 میکرون در 24 ساعت گذشته منتهی به ساعت هشت صبح امروز از 78 به 75 کاهش داشته و در شرایط سالم قراردارد.
بر اساس آخرین اطلاعات ایستگاه های سنجش کیفیت هوای تهران، در این بازه زمانی میزان آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از 10 میکرون با شاخص 65 نسبت به روز گذشته تغییری نداشته و آلاینده منوکسیدکربن نیز از 23 به 19 کاهش داشته است.
بر اساس این گزارش، ایستگاه های پیروزی (منطقه 13) با شاخص 92، شاد آباد (منطقه 18) با شاخص 89 و شهرری ( منطقه 20) با شاخص 88 بیشترین میزان آلودگی را در 24 ساعت گذشته داشته اند.
همچنین ایستگاه پونک با شاخص 52، اقدسیه (منطقه یک ) با شاخص 56 و شهرداری منطقه 16 با شاخص 57 کمترین میزان آلودگی هوا را در سطح مناطق شهر تهران طی این مدت داشته است.
«شاخص کیفیت هوا (Air Quality Index = AQI) معیاری برای تعیین روزانه کیفیت هوا و میزان ارتباط آن با سطوح سلامتی افراد است که به ترتیب از صفر تا 50 در شرایط پاک (سبز)، 51 تا 100 در شرایط سالم (زرد و حدمجاز استاندارد یا حد سلامت)، 101 تا 150 در شرایط ناسالم برای گروه حساس (نارنجی)، 151 تا 200 در شرایط ناسالم (قرمز)، 201 تا 300 در شرایط بسیار ناسالم (بنفش) و 301 تا 500 در شرایط خطرناک (ارغوانی) تعیین شده است».
تهرام/1735/1539

انتهای پیام /*

   #قطر #هوای تهران #کیفیت هوای تهران #شهرداری #شهر تهران #استاندارد

محتوای خبر «کیفیت هوای تهران با شاخص 75 سالم است» را در سایت «ایرنا» ببینید