تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
دانشگاه علوم پزشکی ایران

ثبت نام از دانشجویان استعدادهای درخشان رشته پزشکی متقاضی تحصیل همزمان در دوره «ترکیبی سلامت عمومی» دانشگاه علوم پزشکی ایران آغاز شد.

به گزارش مفدا به نقل از مهر، فراخوان ثبت نام از دانشجویان استعدادهای درخشان رشته پزشکی متقاضی تحصیل همزمان در دوره MD.MPH نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۹۷ منتشر شد.

دانشجویان استعدادهای درخشان رشته پزشکی که علاقمند به تحصیل همزمان در دوره MD-MPH (مدرک MD-MPH یک مدرک ادغام شده پزشکی و سلامت عمومی است) می توانند تا ۳۱ تیرماه ۹۷ از طریق لینک ثبت نام برای ثبت نام اولیه اقدام کنند.

دانشجویان پزشکی پس از گذراندن امتحان جامع علوم پایه - مقطع فیزیوپاتولوژی یا سال اول دوره کارآموزی می توانند در این دوره ثبت نام کنند.

علاقمندان باید بر اساس آئین نامه تسهیلات آموزشی، پژوهشی، رفاهی ویژه استعدادهای درخشان مصوب وزارت بهداشت و آموزش پزشکی، به عنوان استعداد درخشان شناخته شوند.

دانشجویان رشته پزشکی عضو کمیته های تحقیقات دانشجویی مرکز رشد و نوآوری دانشگاه و مرکز مجد دانشگاه، علاقمند گذراندن دروه MD-MPH، ضروری است سابقه فعالیت های علمی تحصیلی خود را به دبیرخانه استعدادهای درخشان دانشگاه علوم پزشکی ایران ارائه دهند تا از طریق کمیسیون ویژه حمایت از استعدادهای درخشان دانشگاه در این مورد تصمیم گیری شود.

دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران می توانند در این فراخوان شرکت کنند.

   #سلامت

محتوای خبر «امکان تحصیل همزمان برای دانشجویان پزشکی دانشگاه «ایران» فراهم شد» را در سایت «مفدا» ببینید