تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
شرکت بیمه معلم موفق به دریافت مجوز ادامه فعالیت در رشته شخص ثالث گردیدپول نیوز - توانگری مالی، سابقه مناسب پرداخت خسارت، داشتن نیروی انسانی توانمند و ظرفیت های لازم برای صدور بیمه نامه و پرداخت خسارت از جمله موارد احراز موفقیت برای دریافت این مجوز بوده است.

به گزارش گروه بانک و بیمه پول نیوز، سیاوش کمندی مدیر توانمند اتومبیل بیمه معلم ضمن اعلام این خبر، همکاران تحت نظارت خود را به تلاش مضاعف تشویق و ترغیب کرد.

   #بیمه نامه #اتومبیل

محتوای خبر «شرکت بیمه معلم موفق به دریافت مجوز ادامه فعالیت در رشته شخص ثالث گردید» را در سایت «پول نیوز» ببینید