تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
18-6-16-175616havades451.jpgاجتماع > اجتماعی - زن جوان طعمه هایش را در اینستاگرام شناسایی و با کشاندن آنها به خانه اش با همدستی ۲ مرد نقشه اخاذی را عملی می کرد.

به گزارش همشهری، چند روز پیش ساکنان خیابانی در جنوب تهران صدای فریاد مردی را شنیدند که از مردم کمک می خواست و می گفت که گروگان گرفته شده است. آنها همزمان 2مرد را دیدند که به زور وی را روی زمین می کشیدند و قصد داشتند او را به سمت ساختمانی در آن حوالی ببرند. شاهدان با دیدن این صحنه به سمت مرد جوان رفتند و یکی از آنها با پلیس تماس گرفت و بقیه نیز مانع فرار 2مرد دیگر شدند.

طولی نکشید که مأموران پلیس در محل حاضر شدند و مرد جوان را از دست مردان گروگانگیر نجات دادند. او که جوانی 30ساله به نام آرمان بود به مأموران گفت: حدود 2 ماه پیش از طریق اینستاگرام با زنی جوان به نام پرستو آشنا شدم. در این مدت بارها با هم چت و گاهی هم تلفنی صحبت می کردیم. من ساکن یکی از شهرهای شمال کشور هستم اما پرستو ساکن تهران بود.

دیروز پرستو مرا به خانه اش دعوت کرد. او می گفت مجرد است و به تنهایی زندگی می کند. من هم از همه جا بی خبر راهی تهران شدم اما وقتی وارد آپارتمان او شدم، ناگهان 2مرد ناشناس که یکی از آنها قوی هیکل بود، به سمتم هجوم آوردند. گویا آنها از قبل در یکی از اتاق ها پنهان شده ومنتظر من بودند.

وی ادامه داد: آنها مرا در اتاقی زندانی کردند و لباس هایم را از تنم بیرون آوردند. 3دقیقه از من فیلم گرفتند و مجبورم کردند حرف های نامربوط بزنم. پرستو تهدید کرد که اگر شکایت کنم، این فیلم را در اینستاگرام پخش کرده و آبرویم را می برد. آنها مرا مورد ضرب و شتم قرار دادند و به زور کارتم را گرفتند تا حسابم را خالی کنند. درحالی که کتکم می زدند رمز کارتم را خواستند و چون تمام سرمایه زندگی ام در یکی از کارت های بانکی ام بود، رمز اشتباهی به آنها گفتم. یکی از مردان از خانه بیرون رفت تا حسابم را خالی کند اما پرستو به همراه همدست دیگرش کنار من ماند.

چند دقیقه بعد مرد قوی هیکل برگشت و گفت رمز اشتباه است. وقتی فهمیدند سرکارشان گذاشته ام، باردیگر مرا کتک زدند و از من خواستند تا رمز کارتم را بگویم اما پرستو از آنها خواست تا مرا پای دستگاه ببرند تا خودم رمز صحیح را وارد کنم. 2مرد گروگانگیر مرا به بیرون از خانه بردند و تهدید کردند که اگر حرفی بزنم، فیلمی را که گرفته اند در اینستاگرام پخش می کنند. آنها مرا پای دستگاه خودپرداز که در نزدیکی خانه پرستو بود بردند و بخشی از حسابم را خالی کردند اما هنگام بازگشت به ساختمان دل به دریا زدم و شروع کردم به داد و فریاد راه انداختن. به این ترتیب مردم متوجه شده و فرشته نجاتم شدند.

2مرد گروگانگیر دستگیر شدند و گفتند با دستور پرستو، شاکی را گروگان گرفته و حسابش را خالی کرده اند. به این ترتیب پرستو درحالی که داخل خانه اش منتظر طعمه و 2همدستش بود، غافلگیر و دستگیر شد.

روز گذشته متهمان به شعبه دوم دادسرای ویژه سرقت تهران منتقل شدند و مقابل بازپرس بهشتی قرار گرفتند. در این جلسه زن جوان در دفاع از خود ادعای عجیبی را مطرح کرد و گفت: من 2 ماه پیش از طریق اینستاگرام با شاکی آشنا شدم. البته نمی دانستم او مرد است چون عکس پروفایلش تصویر یک زن بود.

حتی چندین عکس شخصی برایش فرستادم تا اینکه متوجه شدم او مرد است. پس از آن تهدید و مزاحمت های وی شروع شد. می گفت اگر ارتباطت را با من قطع کنی عکس های شخصی ات را در اینستاگرام پخش می کنم. من هم از 2مرد آشنا که در نزدیکی محل ما مغازه دارند خواستم تا کمکم کنند. من برای اینکه از او زهره چشم بگیرم حسابش را خالی کردم. با ادعای عجیب این زن، او و همدستانش در اختیار مأموران پایگاه هفتم پلیس آگاهی قرار گرفتند و تحقیقات برای شناسایی شاکیان دیگری که در دام این باند گرفتار شده اند ادامه دارد.

   #اینستاگرام #گروگان #نقشه #آپارتمان

محتوای خبر «اخاذی میلیونی پس از قرار اینستاگرامی» را در سایت «همشهری آنلاین» ببینید